TERMINI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA 15. generacije njegovatelja

TEORETSKI DIO

Termin:  I termin:  20.02.2018.god. ( UTORAK ) u 17:30 h

II termin ( popravni): 23.02.2018. god. ( PETAK ) u 9:00 h

– Članovi komisije: 1. Vujanović dr Zorica

  1. Kuzmanović Daliborka – dipl.med. sestra
  2. Krminac Leonida- dipl. medicinska sestra

– Mjesto provođenja:  SEC

 

PRAKTIČNI DIO

– Termini: I termin: 21.-23.02.2018. u 15:30 h (  SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK ) prema rasporedu

II termin ( popravni): 26.02 2018. god. ( PONEDJELJAK ) u 15:30 h

 

– Članovi komisije:  1. Jukić Nada – glavna sestra Socijalno- gerijatrijskog centra

  1. Kuzmanović Daliborka – dipl. medicinska sestra
  2. Plavšić Dragoslava- dipl. medicinska sestra

– Mjesto provođenja: SEC

– Pripremna nastava za praktični dio završnog ispita će se održati 16.02.2018. god. ( PETAK ), sa početkom u 16:00 h.

 

VAŽNO:

  • POLAZNICI KOJI NE IZMIRE SVOJE  OBAVEZE U VEZI PLAĆANJA  OBUKE DO 12.02.2018. NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITU

 

  • POLAZNICI TREBAJU NAJKASNIJE DO 12.02.2018.:

      –  POPUNITI I PREDATI  PRIJAVU ZA ISPIT

         ( prijave se nalaze na pultu u SEC-u)

      –  DONIJETI DNEVNIKE PRAKSE U SEC