SEC pokreće obuku iz Senzorne integracije u Banjoj Luci

Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno – edukativni centar” Banja Luka,

organizuje u saradnji sa

GSID® – Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres® Deutschland und International® e.V:

 

Stručno usavršavanje

Senzorna integracija prema Ayres® u pedagogiji/ SIAT

 

Trener:

Kristiane Kull-Sadacharam, postgrad.USC-USA, SI ® trener USC, usavršila SI ® na Ayres klinici u Kaliforniji, šef odjeljenja radne terapije Dječjeg centra München, voditeljica usavršavanja SIAT®

Ciljna grupa:

Na obuku se mogu prijaviti: defektolozi svih usmjerenja, edukatori rehabilitatori, pedagozi, psiholozi, terapeuti, učitelji, vaspitači, socijalni radnici.

Opis i cilj:

Senzorna integracija prema Ayres u pedagogiji je stručno usavršavanje koje je namjenjeno stručnjacima uključenim u vaspitno – obrazovni proces djece sa teškoćama u razvoju, kao i onima koji rade na području razvojne re/habilitacije. SIAT ima za cilj sticanje znanja i vještina neophodnih za primjenu senzorne integracije u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju. Polaznici ovog usvršavanja steći će znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije utemeljena na aktualnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja.

Program usavršavanja

Stručno usavršavanje iz područja Senzorna integracija prema Ayres u pedagogiji/ SIAT se sastoji od 180 sati predavanja i praktične primjene unutar senzorne sobe.

Predavanja će se vršiti na engleskom jeziku uz prevođenje na srpski/hrvatski/bosanski. Pripremljeni su prijevodi pismenih materijala po odabiru voditeljice.

Polaznici će po položenom ispitu dobiti međunarodno priznate sertifikate SI pedagog, GSID®Gesellschaft für SensorischeIntegration Jean Ayres® Deutschland und International e.V.

 

Program obuke će biti raspoređen u 4 modula. Svaki modul traje 5 dana. Moduli će biti raspoređeni u okviru jedne kalendarske godine.

Broj polaznika u grupi: 15 – 20

Prijave su otvorene u toku cijele godine.

 Prijaviti se možete odmah putem online formulara

 

 

Cijena obuke iznosi 3.000,00 KM. Prije početka obuke potrebno je uplatiti 1.000,00 KM, dok je ostatak moguće isplaćivati u ratama. Nakon formiranja grupe, polaznici će dobiti potrebne informacije kako bi izvršili uplatu, kao i detaljnije informacije o početku i rasporedu obuke.

 

Sadržaj obuke podjeljen po modulima:

1. modul

Uvod u teoriju senzorne integracije, neurološka pozadina- funkcionalna anatomija i fiziologija čula – povezanost senzorne integracije  sa sposobnostima učenja – razvoj deteta – senzomotorni, kognitivni,  razvoj sposobnosti – povezanost filogeneze i ontogeneze sa smetnjama učenja i poremećajima senzorne integracije, praksija/dispraksija

2. modul

Dijagnostika poremećaja senzorne integracije, base-line snimak i druge mogućnosti,  razgraničenje poremećaja senzorne integracije i poremećaja učenja, ADHD sindroma, autizma i cerebralne paralize.

3. modul

Definicija pojma praksije i koncept dispraksije, klinička slika somatodispraksije,oblici dispraksije, ključne komponente praksije, praksija i govor, identifikacija ključnih segmenata terapije, šta se u praksiji učenjem može promjeniti.

4. modul

Postupci za podsticanje razvoja i njihovo planiranje,  rad s roditeljima, prikazi slučajeva. Polaznici su obavezni  da pripreme analizu base-line snimaka iz područja svog rada, odrediti ciljeve terapijskih postupaka i program rada.

Kontakt osoba: Eliza Zastavniković

Voditeljica neformalnog obrazovanja

Tel.: +387 51 321-600

E-Mail: eliza.kantardzic@sec.ba