SEC Banja Luka pokreće obuku “Primjena senzorne integracije u kućnim i školskim uslovima”

Senzorna integracija (SI) je način na koji naš nervni sistem obrađuje (procesuira) informacije (čulne osjete, nadražaje) pristigle u mozak iz spoljašnje sredine i iz samog tijela, a u cilju njihovog smislenog korišćenja. Disfunkcija senzorne integracije se pojavljuje kada su mozak i nervni sistem u nemogućnosti da adekvatno integrišu čulne informacije (nadražaje). Kada se javi takvo stanje, te informacije se interpretiraju na pogrešan način što ima za posljedicu smetnje u percepciji, ponašanju, učenju i gotovo svim segmentima svakodnevnog života. Ovo može biti uzrok ponašanja djece koje imaju usporen razvoj, probleme u učenju, ponašanju, autizam, sindrom fragilnog x hromozoma,…

Osobe sa SI disfunkcijom često je potrebno podsticati, motivisati, te manipulisati umjesto njih u odabiru aktivnosti. Te aktivnosti doprinose razvoju mozga i boljoj organizaciji unutar CNS.

To se postiže metodama vestibularne, proprioceptivne, taktilne, auditivne i vizuelne stimulacije.

Odgovarajućom adaptacijom okoline, pravilnim pristupom osobi, razvijaju se složene reakcije prilagođavanja spoljašnjoj sredini, olakšava se razvoj govora, poboljšavaju se kognitivne sposobnosti, pozitivno se utiče na formiranje pozitivne slike o sebi, te samoregulacija u ponašanju.

Ovom obukom se definiše način prilagođavanja neposredne okoline dječijim individualnim potrebama – kroz upotrebu različitih igračaka i materijala koji postoje u stanu, kući, odjeljenju (različite lopte, tkanine, ogledalo, kose površine, ogradica, viseće sprave, zvučni predmeti, penjalice, didaktički materijal, autići i sve ostale igračke) kao i razvijanje senzornih kapaciteta.

Obuka se sastoji iz dva modula i biće održana u prostorijama SEC-a 12.12.2014. godine prvi modul i 13.12.2014. drugi modul.

CILJNA GRUPA: Roditelji, nastavnici u nižim i višim razredima osnovne škole, studenti grupe pedagoško-psiholoških profila, udruženja djece i roditelja, personalni asistenti i pružatelji podrške

CIJENA: na upit

S obzirom na ograničen broj polaznika  molimo zainteresirane da nam najkasnije do 10.12.2014. dostavite svoju prijavu.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde

(Popunjen obrazac pošaljite na info@sec.ba)

Više informacija o obuci na PRIMJENA SENZORNE INTEGRACIJE U KUĆNIM I ŠKOLSKIM USLOVIMA