Predstavljanje priručnika

Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje – DSM-5 je najopsežniji suvremeni izvor informacija te praktičan i funkcionalan vodič za pomoć u točnoj dijagnostici i liječenju duševnih poremećaja. Nezaobilazan je u radu brojnih stručnjaka koji se bave različitim aspektima skrbi o mentalnom zdravlju: psihijatara, drugih liječnika, psihologa, socijalnih radnika, medicinskih sestara, savjetovatelja, forenzičkih i pravnih stručnjaka, radnih i rehabilitacijskih terapeuta, teologa te raznih drugih.

IZLAGAČI:
-prof.dr.sc. Krunoslav Matešić
glavni urednik
Naklade Slap

-prof.dr.sc. Dalibor Karlović
predstojnik Klinike za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice Zagreb

-dr.sc. Valentina Ružić
pomoćnik direktora za razvoj Naklade Slap

 
Na predstavljanju priručnika imat ćete priliku više saznati o značenju Priručnika DSM-5 koji, posebno u Americi, a i kod nas, pobuđuje sve veći interes javnosti, a najčešći epitet koji mu se pridaje je „kontroverzan“, te o tome što obuhvaća, kako doprinosi kvaliteti dijagnostike i diferencijalne dijagnostike poremećaja, koje su ključne promjene u odnosu na prethodno izdanje i drugo.
.
Naklada Slap d.o.o. profilirani je izdavač znanstvene i stručne literature i najveći je regionalni izdavač psihodijagnostičkih sredstava, glavnog alata za rad, prvenstveno stručnjacima iz područja psihologije, ali i logopedije, psihijatrije i općenito medicine, socijalnog rada, HR menadžmenta i drugih.
Početak predstavljanja je u 30.05.2017. godine u 11 sati u prostorijama Socijalno-edukativnog centra.Ulaz slobodan.