Potpisan memorandum o suradnji sa Udrugom paraplegičara Livno

Danas je, u okviru studijske posjete, u našoj ustanovi boravila i mala ekipa iz Udruge paraplegičara Livno.

Nakon upoznavanja sa našom ustanovom, ovom prilikom je potpisan i Memorandum o suradnji kojim se definišu buduća zajednička djelovanja u socijalnom sektoru.