Osnovni andragoški trening za trenere – Obrazovni rad sa odraslima, Teslić

Obuka Osnovni andragoški trening za trenere – obrazovni rad sa odraslima  je 23. i 24.12.2017. u prostorijama JU SŠ „Nikola Tesla“ u Tesliću, uspješno realizovan od strane SEC trenera Svjetlane Mamić i Milanke Džepine.  Obuci je pristupilo 17 polaznika koji su uspješno završili obuku u sklopu ILO projekta “Partnerstvom do novih radnih mjesta”

MODUL 1: Uvod u obuku; Uvod u andragogiju

MODUL 2: Komunikacija kao obrazovno sredstvo

MODUL 3: Vizualizacija i prezentacija

MODUL 4:  Procesi i stilovi učenja

MODUL 5:  Metode u obrazovanju odraslih

MODUL 6: Priprema nastavnog bloka i distribucija