Asistenti u nastavi

Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar“ Banja Luka u suradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje održao dvodnevnu obuku asistenta u nastavi za Hercegbosansku županiju. Osobe koje su zaposlene u školama na mjestu asistenata u nastavi su dužni proći ovu obuku kako bi mogli ostvariti radni angažman. Sadržaji obuke se realiziraju prema andragoškim standardima uz primjenu adekvatnih interaktivnih nastavnih metoda, gdje je polaznik u središtu nastavnog procesa aktivno sudjelujući u diskusijama i refleksijama na iskustva.

Obuka je održana 27. i 28.10.2018. u prostorijama PTC-a  Forum, Livno.