Njegovatelji za starije osobe

U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovateljice/njegovatelja starijih i nemoćnih osoba može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu 18 godina liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovateljice/njegovatelja.
read more

Personalni asistenti za osobe s invaliditetom (PA)

Program osposobljavanja za obavljanje poslova personalnog asistenta (PA) je od strane Socijalno edukativnog centra prepoznat kao društveno potrebna formalna obuka. Program je dobio pozitivna mišljenja od nadležnih ministarstava, nacionalnog koordinatora za pitanja lica sa invaliditetom, kao i od Saveza udruženja lica sa invaliditetom RS.
read more

Pružatelji podrške za osobe s invaliditetom (PP)

Program osposobljavanja za pružanje podrške i asistencije licima sa intelektualnim teškoćama (PP) je program koji je od strane Socijalno edukativnog centra prepoznat kao društveno potrebna formalna obuka. Program je objavljen u Službenom glasniku RS-a 97/13 nakon čega je SEC dobio dozvolu za njegovo provođenje.
read more

Neformalni programi

Pored javno važećih programa obrazovanja odraslih SEC organizira i neformalne programe kojima se usavršavaju znanja i vještine iz socijalnih oblasti. Polaznici na kraju obuke dobivaju SEC certifikat. Neformalni programi obrazovanja su kraće, specifične obuke usmjerene na konkretne potrebe polaznika, fleksibilne i prilagodljive grupi, te tako predstavljaju dopunu formalnom obrazovanju.
read more

Socijalno – edukativni centar Banja Luka pokreće obuku „Menadžment u socijalnom radu“ – SOMA

Ustanova za obrazovanje odraslih Socijalno – edukativni centar Banja Luka ima za cilj izgradnju strukovnog obrazovanja odraslih za socijalna zanimanja. Nesporno je da kvaliteta socijalnih usluga direktno zavisi od organizacijske strukture i pažljive primjene efikasnih upravljačkih metoda. Redovito preispitivanje funkcionalnosti postojeće organizacione strukture i prihvaćanje promjena su svakako ključni za uspješno poslovanje svake organizacije pa […]

pročitajte ostatak

On August 29th, 2014, posted in: Aktuelno by

Tags: , , , , , ,

SEC Banja Luka pokreće obuku: ALCHAJMER I DEMENCIJA

Prema podacima ekspertske grupe Alzheimer internacional oko 30 miliona ljudi širom svijeta je zahvaćeno epidemijom Alchajmerove bolesti, te se previđa da će do 2050.godine broj oboljelih biti u drastičnom porastu i dosegnuti 115 do 135 miliona. Činjenice govore i da će povećanje broja oboljelih biti veće u regionima u razvoju (71% do 2050. godine) u […]

pročitajte ostatak

On August 8th, 2014, posted in: Aktuelno by

Tags: , , , ,

Zaključci konferencije “Stanovanje uz podršku – Izjednačimo mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama”

Zaključci konferencije „Stanovanje uz podršku – izjednačimo mogućnosti osobama s intelektualnim poteškoćama“ Banja Luka 26.6.2014  1. BiH je prihvatila broje međunarodne standarde u oblasti poštivanja ljudskih prava. Između ostalog je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol 12.3.2010. (bez rezervacija ili izjava). Konvencija je stupila na snagu 11.4.2010. godine. Ova Konvencija u […]

pročitajte ostatak

Održana međunarodna konferencija “Stanovanje uz podršku – izjednačimo mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama”

Banja Luka 26.6.2014. U organizaciji SEC-a održana je konferencija na temu „Stanovanje uz podršku – Izjednačimo  mogućnosti osoba s intelektualnim teškoćama“. Na konferenciji su sudjelovali eminentni lokalni i međunarodni stručnjaci kao i 60 predstavnika centara za socijalni rad, ministarstva socijalne zaštite, javnih ustanova i NVO. Konferencija je imala za cilj promociju koncepta stanovanja uz podršku […]

pročitajte ostatak

TERMINI POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA: 1. generacije PP

Teoretski dio ispita za polaznike 1. generacije Programa osposobljavanja za pružanje podrške i asistencije licima sa intelektualnim teškoćama juli/srpanj 2014.   Mjesto: Socijalno-edukativni centar, Dr. Mladena Stojanovića 6; 78000 Banja Luka Vrijeme : srijeda 2. jul/srpanj 2014. godine u 13:00h Komisija: Tatjana Gajić Višnja Šarić Vladana Tešić   Praktični dio ispita PP: Vrijeme: četvrtak 3. […]

pročitajte ostatak

On June 27th, 2014, posted in: Aktuelno by

Tags: , , , ,

  

PROJEKT PROVODE

Caritas Bosna i Hercegovina Caritas Austria Austrian Development Cooperation

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress